Kárpát-medencei magyar szakrális értékeink

A magyarság életében, lakóhelyének, településeinek kialakulásában évszázadokon keresztül jelentős szerepe volt a vallásnak, valamint ezen keresztül a térben megjelenő szakrális objektumoknak: a templomoknak, kápolnáknak, zarándokhelyeknek, megszentelt kutaknak, forrásoknak, kereszteknek, feszületeknek, szentek szobrainak, temetőknek.

Ezek az építmények napjaink jelentős, megtartó erejőt sugárzó helyszínei a Kárpát-medencei magyarság számára, hiszen a vallás sokszor konzervatívabb, jobban ellenáll a külső hatásoknak és képes bizonyos stabilitást kölcsönözni a hagyományok továbbélésének a zarándoklatok, a búcsúk, az ünnepi hagyományok megtartásával.
 
Sajnos az utóbbi időben igen komoly csökkenés mutatkozik a határon túli magyarság számát illetően, ezért fontosnak tartjuk, hogy a meglévő kulturális örökséget közzétegyük. A Kárpát-medencei magyar lakosság csökkenésével az általuk képviselt sokszínű kultúra is veszélybe kerül, azokkal a szakrális objektumokkal együtt, amelyek a magyarság letelepedésének bizonyítékai.
 
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány a Kárpát-medencei magyar szakrális értékeink elektronikus formában összeállított anyagát az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által meghirdetett "Határon túli magyar kultúra digitalizálása" program keretében valósította meg.
Az archívumot Bagya Ferenc, Bencsik-Péter Ildikó, Csontos Jolán, Görföl Jenő, Mézes Rudolf, Minorics Tünde és Pintér Éva felvételeiből állítottuk össze.
 
Az oldalon megtalálhatóak Drávaszög és Szlavónia, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Muravidék, valamint Vajdaság magyar szakrális értékei, melyen keresztül virtuális utazáson vehetünk részt a Kárpát-medencében lévő szakrális örökségünk megismerése érdekében.

Ezen kulturális értékek megőrzése és digitalizálása a magyarság számára elengedhetetlen, hiszen bizonyítékai a magyarság kultúrájának, egységes, ám mind a vallás, mind a területi különélés következtében sokszínű megjelenésének. Ezért a már meglévő anyagot folyamatosan bővíteni kívánjuk, hozzájárulva ezzel a Kárpát-medencei magyar szakrális értékeink megőrzéséhez, bemutatásához.