"Isten veletek és velem" ÉLET - TÖRTÉNELMEK online kiállítási katalógus

ÉLET-TÖRTÉNELMEK

 

A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 2016. március 17-18-án komplex szakmai és ismeretterjesztő programmal emlékezett meg az I. világháború áldozatairól és hőseiről. A rendezvény egyedi tematika mentén gazdagította a Baranya megyei megemlékezéseket, mely részben a határokon túli magyarság perspektívájából mutatta be a háborút és korát, hatásait a társadalmi, művészeti, gazdasági életre.
A programok vezérfonala az volt, hogy az I. világháborút "alulnézetből", a kisember szemszögéből, a hétköznapi életen keresztül mutatja be. Hogyan élték meg a háború napjait a fronton, a fogságban élők, és az otthon  maradottak. A korszak miliőjét személyes tárgyak, fényképek, zenei emlékek és a  mindennapi élet lenyomataiként keletkezett szövegek segítségével ragadják meg a szakmai közreműködők, a kiállítás interpretációja, illetve az előadók. A programok földrajzi súlypontját a történelmi Baranya jelentette, de a Délvidék, tehát a közeli vajdasági illetve muravidéki magyarságot is érintette.
Alapítványunk számára különösen fontos volt e program megszervezése, hiszen az összmagyarság mintegy fele éppen a világháborút lezáró béke következtében került határainkon túlra.
A projekt lebonyolítása szerves folytatása volt az Alapítvány korábbi munkájának, melynek keretében tudatosan épített ki kapcsolódási lehetőségeket a Pécsett megindult tudományos és múzeumpedagógiai munkákhoz, más pécsi műhelyek (a Pécsi Tudományegyetemen és a Pécsi Hittudományi Főiskolán működő kutatócsoportok) tevékenységéhez.
A program céljának megismertetését az "Isten veletek és velem" című online kiállítási katalógus segíti elő, mely a konferenciához kötődő kiállítást bemutatja, és képanyaggal bővített leírását tartalmazza.
 

A katalógus az alábbi linken tikinthető meg.

www.htma.hu/admin/kepek/file/isten_veletek_es_velem_-_kiallitasi_katalogus.pdf