Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal

 
 
 
A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal 2008 őszén jött létre. Az intézetek együttműködését formalizáló kerekasztal hosszú távon képes megjeleníteni és szakmailag támogatni az egyes régiókban zajló közművelődési munkát, illetve képviselni a magyar közösségi művelődés egyetemes szempontjait.
A tagintézmények és tagszervezetek mint módszertani, kulturális szolgáltató és pályázati központok, képzőhelyek, információfogadó és -terjesztő bázisok; a nemzeti kultúrát közvetítő intézményrendszer azonos szemléletű és indíttatású szereplői.
2012. január 14-én, a Zentán megrendezett Kárpát-medencei Kulturális Fórumon Alapítványunkat a Kerekasztal tagjává választották.
 

A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal tagjai:
 
Baranyai Júlia Népfőiskola
31300 Pélmonostor (Beli Manastir), Vladana Desnice 79.  Horvátország
http://www.smu-mesz.hr/nepfoiskola.html
A Népfőiskola nyilvános intézmény, a kulturális, oktatási és informatív tevékenységek végrehajtását végzi a Horvátországban élő magyar közösség számára. Tevékenységi körébe tartozik a felnőttek általános és középiskolai oktatása, iskolán kívüli zenei és hasonló oktatás, újságírói-kiadási tevékenység, felnőttképzés, szakképzés, továbbképzés és átképzés. Feladatai közé tartozik a rendezvényszervezés, nemzeti ünnepek alkalmából szervezett műsorok, tehetséggondozás. A nyelv és identitás megőrzése céljából fontos szerepet tölt be a horvátországi magyarság életében.
A „Baranyai Júlia” Népfőiskola lehetőséget biztosít a kvalifikált munkaerőképzésre a helyben boldogulás érdekében. A Népfőiskola 2008 óta akkreditált szakképzési és felnőttképzési programokat szervez. A Népfőiskola programjai között szerepelnek a horvátországi magyar pedagógusok igényeinek megfelelő pedagógus továbbképzések.
 
 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet
400183 Kolozsvár (Cluj-Napoca), str. Gh. Lazar nr. 30. Románia
http://www.emke.ro
Az ernyőszervezet intézete – magyarház-hálózata közvetítésével – elsősorban a szórványmagyarság közművelődési tevékenységét támogatja, és együttműködik a tömbben élő magyarság közművelődési intézményeivel, többek között a Kovászna és a Hargita megyei művelődési központokkal. Fő célja a magyar nyelv és nemzeti öntudat erősítése, kulturális intézmények létesítése, működtetése.
 
 
Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
31 000 Eszék (Osijek), Bartola Kašića 64. Horvátország
http://www.hmdk.hr
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) egységes, demokratikus, pluralista és pártok feletti szervezet. A Horvát Köztársaság magyarságának, társadalmi szervezeteinek, egyházainak, önkéntes nemzetiségi társulása, amely kulturális, közművelődési és közoktatási, valamint gazdasági, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi és tájékoztatási, azaz teljes érdekképviseleti szervezetként tevékenykedik.
 
 
Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet
Beregszász, Széchenyi u. 59/b. Ukrajna
http://www.kmmi.org.ua
Az intézet – a Kárpát-medencében működő más ilyen jellegű intézményekhez hasonlóan – a nemzeti hagyományok ápolása és megőrzése mellett a magyar kultúra, a szellemi élet szervezését tekinti fő feladatának.
 

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

9220 Lendva, Fő utca 124. Szlovénia
http://www.mnmi-zkmn.si
Az intézet a Szlovéniában élő magyar közösség közszolgálati szakintézménye. Legfontosabb feladata a műkedvelő csoportok szakmai segítése, a muravidéki magyar irodalmi élet felkarolása és szervezése, a Szlovéniában megvalósuló magyar könyvkiadás jelentős részének vállalása, különböző rendezvények szervezése nemzeti évfordulók és egyéb események alkalmából. A tevékenység fontos részét képezi a magyar nyelv ápolásának és terjesztésének minden formája.
 

Szlovákiai Magyar Közművelődési és Társadalmi Szövetség – CSEMADOK Művelődési Intézete
92901 Dunaszerdahely (Dunajska Streda), Bacsák u. 240/13. Szlovákia
http://www.csemadok.sk
Az intézet célja a szlovákiai magyarság kultúrájának széles körű felkarolása, közvetítése, szakmai segítése; a nemzeti tudatának megőrzésére irányuló tudományos és egyéb kutatómunka vállalása.
 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
24400 Zenta, Posta utca 18. Szerbia
http://www.vmmi.org
Az intézet célja a vajdasági nemzeti közösség kulturális szerveződéseivel és ernyőszervezeteivel közösen a kulturális és tudományos tevékenységek irányítása minden olyan területen, ahol nincs esély kizárólag magyar érdekeltségű intézmények létrehozására (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, műemlékvédelem), illetve az egész Délvidékre kiterjedő közművelődési tanácsadás és szolgáltatásrendszer működtetése.