A határon túli magyarságot érintő jogszabályok

 
 
Magyarország Alaptörvénye


 
Általános kérdések, intézményrendszer
 
a szomszédos államokban élő magyarokról
 
1127/2004. (XI. 24.) Korm. határozat
a határon túli magyarságot támogató pénzügyi forrás, a „Szülőföld Alap” létrehozásának kezdeményezéséről
 
2005. évi II. törvény
a Szülőföld Alapról
 
2005. évi XVI. törvény
a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról
 
2006. évi CXXXIV. törvény
a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról
 
355/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet
a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajátásról
 
a határon túli magyarsággal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakításáról

17/2008. (III. 5.) OGY határozat
a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumáról
 
a Bethlen Gábor Alapról

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról
 
 
Támogatások
 
31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján nyújtott támogatások rendjéről
 
84/2005. (V. 2.) Korm. rendelet
a határon túli támogatások eltérő szabályozásának rendjéről
 
a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól
 
a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól
 
a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól
 
a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól
 
12/2011. (III. 30.) KIM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól

23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetnél a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól
 
 
Magyar állampolgárság,
tartózkodás és letelepedés Magyarországon
 
a magyar állampolgárságról
 
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról
 
a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról
 
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
 
a menedékjogról
 
 
Oktatás, képzés, kultúra
 
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
 
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról
 
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről
 
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről
 
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat éintő rendelkezéseinek végrehajátásról
 
a Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjakról
 
az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról
 
 
Egészségügy
 
a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról
 
20/2011. (VII. 29.) NEFMI utasítás
miniszteri biztos kinevezéséről 2011. június 2. napjától hat hónap időtartamra, a szomszédos országokban élő határon túli magyar személyek magyarországi egészségügyi ellátásának koordinálására