A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány alapító okirata

 
 
1. § Az alapítvány elnevezése
"HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁGÉRT"
 
2. § Az alapítvány székhelye
7621 Pécs, János u. 22.
 
3. § Az alapítók
Bokor Béla (született: Budapest, 1951. 07. 16.)
Dr. Bihari Lajos (született: Magyaregregy, 1932. 06. 16.)
Mézes Rudolf (született: Felsőszeli, 1952.04. 17.)
Csörgits József (született: Vörösmart, 1948. 07. 28.)
 
4. § Az alapítvány célja és közhasznú jellege
4.1.
A határokon túli magyarsággal való rendszeres kapcsolattartás és együttműködés lehetőségeinek megteremtése. Olyan tevékenységek támogatása és szervezése, amelyek elősegítik a magyarságtudat, az anyanyelvi kultúra ápolását, a hagyományos értékek bemutatását, továbbfejlesztését és megteremti az országhatároktól független kulturális információcserét. A legfontosabb célunk egy olyan alapítvány létrehozása, amely a lehető legjobban szolgálja a határon kívűl élő magyar kisebbség közösségi, kulturális felemelkedését. Ez az összefogás nem csak a megyénkkel közvetlenül szomszédos horvátországi magyarság mindennapi életét tudja segíteni, hanem megkísérli a más országokban élő magyarság kulturális, oktatási-közéleti életét is fejleszteni, szinesíteni.

4.2.
Az alapítvány tevékenységét tartós közérdekű cél érdekében folytatja: vállalkozási tevékenységet csak közérdekű céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt fent írt tevékenységére fordítja. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 
4.3.
Az alapítvány A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § (c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat kívánja folytatni, amelyek az alapítvány céljával kapcsolatosak:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 
4.4.
Az alapítvány a közhasznú tevékenységét, céljaival összhangban a határokon túli magyaroknak a magyar társadalmi, gazdasági életbe való integrálása érdekében végzi. Ennek érdekében lehetővé teszi a Magyar Köztársaság területén kívül élő magyar nemzetiségek, a Magyarországon élő nemzetiségiek egymással, valamint a magyarokkal való kapcsolatainak intenzívvé tételét.

E körben közhasznú tevékenységét az említett területen működő társadalmi szervezetekkel történő együttműködéssel, a célokkal összefüggő rendezvények, tárlatok, kiállítások, találkozók, csereutak, fesztiválok, tanfolyamok szervezésével, kiadványok, adatbázisok szerkesztésével, Információs Pont, Művészeti Műhely, oktatási, képzési, kutató színtér, könyvtár és dokumentációs tár létesítésével, szálláshelyek biztosításával valósítja meg.

Az alapítvány közhasznú szolgáltatásait bárki, azonban az alapítványi céllal összhangban elsősorban a határokon kívül élő magyar nemzetiségek és a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint ezen emberek integrálódását elősegítő magyar nemzetiségű állampolágrok vehetik igénybe.