A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány tevékenysége 2017-ben

Szeptember 15. (péntek)

Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

A Míves Mag Műhely bemutatkozása

a Pannon Kertben az ünnepi program napjain

A pécsi székhelyű Míves Mag Műhely a Határokon Túli Magyarságért Alapít- vány művészeti műhelyeként 2007-ben kézművesekből, pedógusokból, fotó- sokból és önkéntes segítőkből álló baráti társaságként állt össze, mely a kéz- művességet és a hozzá kapcsolódó közösségi tudást népszerűsíti. A régiek élő tudását újraértelmezve egy új felelősség megfogalmazását kínálja, elősegítve

 

Szeptember 15. (péntek) 10:00 – 17:00

Széchenyi tér, Pécs

A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány interaktív bemutatko- zása a Pécsi Tanulóváros Fesztiválon

 

Az alapítvány legsikeresebb projektjei közül a reformáció 500. évforduló- jának tiszteletére készült Míves reformáció című vándorkiállításával mutat- kozik be a fesztiválon. Az utazó kiállítás témája az egykor a leginkább elter- jedt református művészeti alkotás, a festett kazettás templomi mennyezet. Kiindulópontja a baranyai Ormánság templomai, de gyűjti és felkeresi a Kárpát-medence református templomait is. Célja, hogy interaktív formában hívja fel a figyelmet arra a mennyiségi és formai gazdagságra, mely a ma- gyar (kritikus állapotú vagy felújított) festett fakazettás mennyezetű temp- lomainkra jellemző. A kiállításhoz készült játékokat (memóriajáték, kocka- kirakók, puzzle-k, kifestők), melyek az ormánsági erdélyi kazetták mintáiból készültek, a látogatók is kipróbálhatják.
 

 

 

Szeptember 15. (péntek) 14:00

Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Kárpát-medencei néptánccsoport vezetők műhelykonferenciája

Hazai és határokon túli magyar néptánc- csoportok vezetői és koreográfusai oszt- ják meg gondolataikat és élményeiket az elmúlt 25 évben lezajlott Határokon Túli Magyarok Fesztiválja tapasztalatairól, és a Kárpát-medencei magyar néptánccso- portok tevékenységéről, szakmai sikere- iről és az aktuális kihívásokról.

 

 

Szeptember 15. (péntek) 17:00

Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

"KELL EGY KAPU" I. - Jubileumi alapítványtörténeti vándorkiállítás pécsi megnyitója

 Az alapítvány 2017-ben jubileumi vándorkiállítás keretében az alapít- vány 25 évét kívánja dokumentálni oly módon, hogy láttassa Kárpát-me- dencei magyar közösségekhez való kapcsolódásait,, kultúraközvetítő és közösségfejlesztő tevékenységfor- máit, kezdeményezéseit. A vándor- kiállítás     tematikáját    módszertani
projektek, a magyarság kulturális öröksége, kiemelkedő értékei, a kultúra- közvetítés és közösségfejlesztés legjobb gyakorlatinak bemutatása, az ala- pítvány történetének kiemelkedő eseményei és kapcsolatai adják. A Pécsett nyíló kiállítás kiegészül a határon túlról érkező partnerszervezetek jellemző dokumentumaival és tárgyi mementóival.

 

 

Szeptember 15. (péntek) 17:30

Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Kodály hangja a zenében Magyarország hangja - a Kodály emlékév vádorkiállításának megnyitója

 Az UNESCO által meghirdetett jubileumi Kodály- emlékév legnagyobb felvidéki eseménye 2017. május 26-28. között zajlott a Kodály Zoltán által   a „hét legszebb esztendő városának” nevezett Galántán, valamint a régió, a Mátyusföld egyes településein. Erre az alkalomra készült el a zene- szerző és népdalgyűjtő életútját és munkásságát bemutató vándorkiállítást.
Közreműködik Kertész Attila Liszt-díjas karnagy és kamarakórusa

 

 

Szeptember 15. (péntek) 18:00

Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Találkozások I.