Az Alapítvány tevékenysége 2012-ben

 
Megemlékezés Vukovár ostromának áldozatairól
2012. november 18.
 
Több ezren vettek részt a Vukovár 21. évvel ezelőtti elestének évfordulóján rendezett megemlékezésen. A kelet-szlavóniai várost a jugoszláv hadsereg több hónapos ostrom után 1991. november 18-án foglalta el, majd több száz civilt - köztük számos magyart - kivégeztek.
Az Alapítvány koszorúját Dr. Bokor Béla kuratóriumi elnök és Szentgyörgyi Miklós kuratóriumi tag helyezte el az áldozatok emlékművénél.
 
            
 

 
MEGHÍVÓ
Varázsképek, Székelyföld
 
Tisztelettel meghívjuk Önöket a Varázsképek, Székelyföld című, székelyföldi fotóművészek alkotásait bemutató tárlatra a Pannon Magyar Házba.
A kiállítás megtekinthető: 2012. november 23-ig, a belépés díjtalan
 
 
„...mintha e varázsképeket azért állitotta volna a hon határaihoz, hogy azok a honvágynak magasztos érzetét ébreszszék fel a távozó honfi keblekben, hogy azoknak emlékbe vésődő képletei édes visszaemlékeket költsenek a távozó lelkében, s azt visszavonzzák, visszaédesgessék e szép hazához.”  (Orbán Balázs: Székelyföld leírása)
 

 
2012. november 12.
Együttműködési megállapodás a Pécsi Tudományegyetemmel
 
Alapítványunk hosszú ideje sikeres partneri kapcsolatot tart fenn a Pécsi Tudományegyetem karaival és intézeteivel. Az eredmények továbbfejlesztése érdekében 2012. november 12-én együttműködési megállapodást írt alá Prof. Bódis József rektor úr és Dr. Bokor Béla kuratóriumi elnök. Ennek értelmében a két szervezet tovább erősíti az eddigi kapcsolatot, és számos területen összehangolják tevékenységüket a magyar kultúra védelme és ápolása érdekében, többek között a kutatások, képzések és a rendezvényszervezés területén.
 
 

 
Előadás
a soproni Területfejlesztési Szabadegyetem XIV. szemeszterén
 
A Nyugat-magyarországi Egyetem és a Magyar Regionális Tudományi Társaság által közösen szervezett területfejlesztési Szabadegyetem 2012. október 16-án Horvátországgal foglalkozó tematikus előadásokkal várta az érdeklődőket. A Horvát Nagykövetség és a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége képviselői után Alapítványunk kuratóriumi elnöke tartott sikeres előadást.
 

 
Romániai Magyar Házak II. Találkozója
Kolozsvár
 
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2012. szeptember 28-29-én Kolozsvárott rendezte meg a Romániai Magyar Házak II. Találkozóját. A szakmai programon közel 50 magyar kulturális szakember, civil szervezeti és intézményvezető vett részt. A kétnapos rendezvényen az Alapítvány kuratóriumi elnöke is részt vett, és az anyaországi intézményrendszer képviseletében köszöntette a konferencia résztvevőit.
 
    
 

 
Határon Túli Magyarok XXI. Fesztiválja
2012. szeptember 17-22.
 
Alapítványunk az idei, jubileumi évben is megrendezi a Határon Túli Magyarok Fesztiválját, melyen a hagyományok szerint vendégül látunk a Kárpát-medencei tájegységekből érkező számos magyar alkotó és előadóművészt, közéleti személyiséget és tudóst. Hat napon át népművészeti, szépirodalmi és ismeretterjesztő programokkal, képzőművészeti kiállításokkal várjuk a magyar kultúra barátait Pécsett és Baranya településein.
 
A fesztivál teljes programját itt tekintheti meg.
 
Ezúton is köszönetet mondunk a fesztivál támogatóinak,
társszervezőinek és szakmai partnereinek!
 
            
 
                 
 

 
Kitüntetés a nemzeti ünnep alkalmából
2012. augusztus 20.
 
Szent István napja alkalmából Balog Zoltán miniszter úr és L. Simon László kultúráért felelős államtitkár úr adott át kitüntetéseket Magyarország kiemelkedő közművelődési és közgyűjteményi dolgozóinak.
A Csángó Kultúráért Díjat az idei évben több évtizedes fáradhatatlan munkájáért Albert István, az Egyházaskozári Csángó Magyar Hagyományőrző Egyesület vezetője vehette át.
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány Kuratóriuma ezúton is elismerését fejezi ki Albert István úrnak a rangos elismeréshez.
 
 

 
Kulturális tőke - társadalmi haszon
A kultúra társadalmi és gazdasági szerepe a Kárpát-medence országaiban
Nemzetközi konferencia
2012. május 23. 9.30 - 17.30
 
Sikeresen lezajlott a "Kulturális tőke - társadalmi haszon" című nemzetközi konferenicia, melyet az "Európa jövője - a jövő kultúrája" című sorozat keretében szervezett a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány és a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara.
A konferencia átfogó képet nyújtott a kulturális ágazat társadalmi és gazdasági szerepéről Magyarországon és a Kárpát-medence államaiban. A kultúrát társadalmi erőforrásként, piaci tényezőként értelmeztük, vizsgálat alá vettük az állami és civil ellátórendszerek szerepét, valamint a fenntarthatósági és környezetvédelmi szempontokat. Kiemelt szerepet kaptak a horvát-magyar határon átnyúló együttműködések, amelynek kulturális hozadékait több előadás tárgyalta.
A rendezvényen tekintélyes előadók, kutatók és közéleti személyiségek vettek részt Magyarországról, a közép-európai államokból, valamint az Amerikai Egyesült Államokból.
 
A konferencia látogatói megtekinthették a Pannon Kultúra Alapítvány Míves Mag Műhelyének kiállítását.
 
Helyszín: PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.)
Letölthető a részletes program.
 
Támogatók:
Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Együttműködési Alap, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Baranya Megyei Önkormányzat, PannonPower Holding Zrt., Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
 
 
Határon túli magyar regionális képviselők és civil szervezeti vezetők találkozója
Ünnepélyes fórum
2012. május 23. 14.00 - 18.00
 
A csaknem egy évtizedes múlttal rendelkező fórumon a határon túli magyarság képviselői, közéleti személyiségek, tudósok számára biztosítunk lehetőséget a találkozásra, a magyar kultúrát érintő aktuális kérdések megvitatására, közös cselekvési tervek kialakítására.
A fórum az Alapítvány jubileumi évében ünnepi eseményekkel bővült. Első alkalommal adtuk át a Nemzetért Díjat 20 magyarországi és határon túli intézménynek, civil szervezetnek, valamint Elismerő Oklevéllel köszöntük meg anyaországi partnereink sokéves munkáját, együttműködését. Négy kiemelkedő művész, közéleti személyiség számára Életmű Díjat adtunk át.
Az ünnepi eseményen részt vett Potápi Árpád János országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke, Dr. Szili Katalin  országgyűlési képvsielő, az Autonómia Albizottság elnöke, Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, valamint Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, Pécs Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke.
 
Dr Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr levélben köszöntötte az ünnepi fórum résztvevőit.
 
A fórum kísérőprogramjaként vendégeink Balázs Balázs szobrászművész és Mánfai György fotóművész kiállítását tekinthették meg.
Helyszín: Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
  

 
MEGHÍVÓ
Virányi Endre festőművész kiállítása
2012. április 27. (péntek) 16.00
 
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, az EMKE Pécs-Baranyai Társasága és a Villányi Művelődési Ház és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt Virányi Endre festőművész "Erdélyi tájakon" című kiállításának megnyitójára.

Virányi Endre Aradon született 1906-ban. Budapesten Aba-Novák Vilmos növendékeként tanult, az 1940-es években Mohácson, majd Villányban telepedett le. Kiállításunk körképet nyújt a művész életművéből, előtérbe helyezve erdélyi vonatkozású tájképeit.

A kiállítást megnyitja: G. Tóth Károly tanár, író, az EMKE Pécs-Baranyai Társaságának elnökségi tagja
A kiállítás megtekinthető 2012. május 18-ig, egyeztetett időpontokban. A belépés díjtalan
 
 

 
Kárpát-medencei magyar kulturális szervezetek II. konferenciája
Kecskemét
 
A Magyar Népművelők Egyesülete és a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. 2012. március 21-23-án rendezte meg a Kárpát-medencei magyar kulturális szervezetek II. konferenciáját. A rendezvényen neves magyarországi és határon túli szakértők mutatták be a hazai  kulturális ellátórendszerek megújuló koncepcióit, valamint számos mintaértékű határokon átívelő projektet.
Az Alapítvány kuratóriumi elnöke a konferencia március 23-i ülésszakán előadásban mutatta be a szervezet húsz éves tevékenységét.
 

 
Ünnepi megemlékezések
Március 15.
 
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány Kuratóriuma március 14-én Pécsett tartott megemlékezést az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről.
Március 15-én az Alapítvány küldöttsége a drávaszögi Sepse magyar közösségével is együtt ünnepelt: Rajki Zoltán polgármesterrel közösen megkoszorúzták a magyar hősök emlékművét.
 
 
 
MEGHÍVÓ
2012. február 24., Pannon Magyar Ház
A kolozsvári Művelődés folyóirat lap- és könyvbemutatója
"Erdély műemlékei" - kiállítás
 
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, az EMKE Pécs-Baranyai Társasága és a Művelődés folyóirat szerkesztősége tisztelettel meghívja Önt közös programjára
 
17.30
A Művelődés folyóiratot bemutatja Szabó Zsolt főszerkesztő és Benkő Levente szerkesztőségi tag
Moderátor: Tóth Károly író, az EMKE Pécs-Baranyai Társaságának elnökségi tagja
 
18.30
"Erdélyi műemlékek" - kiállítás Debreczeni László (1903-1986) művészettörténész, képzőművész grafikáiból
A kiállítást megnyitja: Prof. Kistelegdi István építész egyetemi tanár
Az alkotások megtekinthetők: 2012. március 10-ig, a belépés díjtalan
 
 

 
2011. január 23.
MEGHÍVÓ
 
A Magyar Kultúra Napja 
2012. január 23. 17. 30
Pécs, Pannon Magyar Ház
 
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány fiatal muravidéki képzőművészek kiállításával köszönti a Magyar Kultúra Napját, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
A Muravidék pezsgő művészeti életét nemcsak a Lendvai Nemzetközi Művésztelep és a  Galéria-Múzeum közép-európai viszonylatban is jelentős kortárs képzőművészeti gyűjteménye fémjelzi, hanem a számos fiatal alkotó jelenléte is. A tárlaton öt muravidéki művész, Baumgartner Dubravko, Igor Banfi, Katja Pal, ©inko Sabina, Časar Sebastijan alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők.
A kiállítás megtekinthető: 2012. február 17-ig
 
Baranyai viseletek és tánchagyományok
 2012. január 23. 18.00
 
A Misina Kulturális és Táncegyesület gondozásában 2011 végén jelentek meg Bánfi Rita, Balogh János és Wéber Béláné monográfiái baranyai néptáncokról és gyermekjátékokról. A könyvek bemutatóját baranyai viseletekből nyílt kiállítás teszi még elevenebbé.
Szervező: Misina Kulturális és Táncegyesület - Pannon Kultúra Alapítvány
A kiállítás megtekinthető: 2012. február 17-ig
 
     

A belépés mindkét programra díjtalan
 
A Pécs TV felvételei megtekinthetőek itt.
 

 
2012. január 13-14.
A Magyar Kultúra Napjának délvidéki központi ünnepsége Zentán
 
A vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2012. január 13-14-én rendezte meg a Magyar Kultúra Napja központi ünnepségét.
A zentai Művelődési Ház színháztermében rangos megemlékezés keretében adták át a Magyar Életfa díjakat, valamint a Vajdasági Szép Magyar Könyv pályázat díjait.
Az ünnepségsorozat második napján rendezték meg a Kárpát-medencei Kulturális Fórumot, a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, az Anyanyelvi Konferencia, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal hagyományos találkozóját.
A fórumon a Kereksztal állandó tagjává választották Alapítványunkat; ezt nemcsak eddigi tevékenységünk elismerésének érezzük, hanem fontos motivációnak is a megkezdett munka folytatására.
 

 
2012. január 5.
Gyászhír
 
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány mély megrendüléssel tudatja, hogy Gelencsér János, Alapítványunk Kuratóriumának alapító tagja, korábbi titkára 2012. január 5-én, életének 79. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2012. január 23-án (hétfőn), 14 órakor lesz a pécsi központi temető dísztermében.
 
Gelencsér János 1932-ben született, a pécsi Tanítóképző Főiskolán, majd a Tanárképző Főiskolán. A tanítást kisközségekben kezdte el, ahol a művelődés oktatáson kívüli területeit is szervezte.
Meghatározó szerepet játszott Baranya megye közművelődési életének szervezésében: dolgozott a Baranya Megyei Mozgó Művelődési Ház, majd a bonyhádi Járási Művelődési Központ igazgatójaként, Szekszárdon pedig a Megyei Művelődési Központ igazgatóhelyetteseként. Pályáját a Pécsi Városi Művelődési Ház csoportvezetőjeként folytatta.
Több éven át gyakorlatvezetőként tanította a főiskola népművelő szakos hallgatóit. Ezt követően a József Attila Művelődési Ház igazgatói teendőinek ellátásával bízták meg, innen is vonult nyugdíjba.
A népművelés különböző területein folyamatosan részt vett a különféle szakmai csoportok munkáiban. Elismerések és kitüntetések sorának tulajdonosa, köztük az 1992-ben Művészeti Nívódíjnak is.
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány munkáját megalakulása, 1992 óta segítette.
Tevékeny életútja során Baranya és Tolna megye közművelődési életének kiemelkedő szervező egyénisége volt. Személyében nemcsak kiváló szakembert veszített el a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány és a közművelődési szakma, hanem egy megbízható barátot is.
 
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány osztozik a család fajdalmában, Gelencsér János kuratóriumi társunk és barátunk emlékét ápoljuk és megőrizzük.
 
Nyugodjék békében!
 
 
2012. január 5.
MEGHÍVÓ
 
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány tisztelettel meghívja Önt Léphaft Pál karikaturista kiállításának megnyitójára 2012. január 5-én, 15.00 órakor, a Pannon Magyar Házba.
„Jó őrangyalt kaptam, még mindig hűséges hozzám. Az életet nehezen tanultam, de már felejtek. Újvidéken 1972 óta vagyok itthon, az újságírásban pedig 1977-től otthon. Az első karikatúrám 1973-ban jelent meg a Magyar Szóban, azóta rajzolok és kiállítok itthon, otthon és külföldön" - írja a művész, aki fonák élethelyzetekről, közéleti személyiségekről készített karikatúrái új összeállításával jelentkezik.
A kiállítás megtekinthető: 2012. január 20-ig.
A belépés díjtalan