Az Alapítvány 2011. évi tevékenysége, eredményei

 
2011. december 9.
Részvétel a Civil Együttműködési Tanácsban
 
 
Tisztelt Civil Társunk, Kedves Barátunk!
 
A 2011-es év, mint az Önkéntesség Európai Éve, felhívta figyelmünket a társadalmi aktivitás fontosságára, és felhívta figyelmünket arra is, hogy a civil szervezeteknek újra és újra nyitnia kell a társadalom minden rétege felé, hiszen csak így közvetíthetjük hatékonyan az általunk képviselt értékeket.
 
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány minden kezdeményezést támogat, ami segíti a civil ügyek előbbre vitelét, az összefogás erősítését. Ezért örömmel vettük a Civil Együttműködési Tanácsban való részvétel lehetőségét, amely 2011. december 9-én tartotta első ülését a Parlamentben.
 
A tanácskozáson Dr. Bokor Béla kuratóriumi elnök képviselte a Határokon Túli Magyarságért Alapítványt, ahol a kormányzatot magas szinten reprezentáló előadók, többek között Szászfalvi László államtitkár úr és Répás Zsuzsa helyettes államtitkár asszony a civil társadalom, az egyházak és a kormányzat együttműködési formáiról, valamint a civil társadalom nemzetpolitikában betöltött helyéről tartottak felszólalást.
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány a továbbiakban is örömmel vesz részt, a civil társadalmat, a kultúrát és a magyarságot érintő tanácskozásokon és folytatja ilyen irányú tevékenységét.
 
Dr. Bokor Béla
kuratóriumi elnök
 

 
2011. október 26. 17.00 óra
Földreformok árnyékában a Mátyusföldön
Dr. Pukkai László történész könyvbemutatója a Pannon Magyar Házban
 
Dr. Pukkai László helytörténész, publicista hosszú ideje kutatja a Máytusföld történetét.
Legutóbb megjelent könyvében részletesen foglalkozik az első és a második csehszlovák földreform megvalósításával, a visszacsatolás éveivel, valamint ezek hatásaival a Mátyusföld gazdasági jellegének és nemzetiségi összetételének megváltozásával. A munka különleges értékét jelenti, hogy nem csak levéltári kutatásokon és áttelepített magyarokkal készült interjúkon alapul, hanem a szerző megkérdezett Magyarországról áttelepített szlovákokat is.
 
 

 

2011. szept. 22-28.
Pécs - Baranya megye
Határon Túli Magyarok XX. Fesztiválja
 
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány az idei évben huszadik alkalommal rendezi meg a Határon Túli Magyarok Fesztiválját. A jubileumi rendezvény célja, hogy a hagyományok szellemében, bemutassa az elszakított országrészek kultúráját, erősítse a nemzeti összetartozást és találkozási, bemutatkozási lehetőséget biztosítson a Kárpát-medence és a nagyvilág magyarságának.
 
A részletes programért kattintson ide.
 
A fesztivál birjáni programján készült felvételek megtekinthetőek itt és itt.
 
A Magyar Televízió által a fesztiválról készített összeállítás elérhető itt.
 
A Pécs TV beszámolói megtekinthetők itt és itt, a fesztivál alkalmából Pécsre érkezett Dr. Juhász Árpáddal készített stúdióbeszélgetés pedig itt érhető el.
 

 
2011. augusztus 13-20.
Mohács - Szigetvár - Pécs – Pécsvárad
A Nemzet Kenyere Ünnep Pécsett és Baranyában
 
 
Kedves barátaink, magyarok a határokon innen és túl!
 
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány Kuratóriuma örömmel üdvözli a Nemzet Kenyere Ünnepet, melynek ötletét a kezdetektől fogva magáénak érezte és megvalósítását bátorította. Ezúton fejezzük ki tehát köszönetünket és elismerésünket az ötletgazda Korinek László professzor úrnak és a szervezőknek.
Alapítványunk 1992 óta az idén augusztus 20-án megrendezendő ünnepség szellemiségében, a nemzet egységének megerősítéséért dolgozik, hiszünk benne, hogy ez az új alkalom is hozzájárul közös munkánk eredményéhez.
Tisztelettel felhívjuk minden nemzettársunkat, hogy lehetőségei szerint, vegyen részt a Nemzet Kenyere Ünnepséghez kapcsolódó eseményeken, jelenlétével emelje az ünnep fényét, érezzen magáénak egy kis részt a nemzet kenyeréből.
 
A Nemzet Kenyeréhez a Kárpát-medence tájairól gyűjtött búzát Szigetváron őrlik és tárolják, majd Pécsváradon sütik meg, ehhez kapcsolódva Mohácson és Pécsett rendeznek nyilvános eseményeket:
 
Összeöntés Ünnepe
2011. augusztus 13. (szombat) 12.00-19.00 óra, Mohács, Vízimalom
 
Nemzet Kenyere Ünnep
2011. augusztus 20. (szombat) 14.30-20.30 óra, Pécs, Sétatér
 
Minden kedves barátunknak emlékezetes és bensőséges ünnepet kívánunk!
 
Dr. Bokor Béla
kuratóriumi elnök


 
Fotókiállítás Csernátonban

A Haszmann Pál Múzeum, valamint a pécsi Határokon Túli Magyarságért Alapítvány szervezésében június 26-án, vasárnap 18 órakor a csernátoni skanzenben megnyílik az a KépEKF2010 című, köztéri óriásfotó-kiállítás, amely a pécsi Mánfai György és Hosszú István fotóművészek hároméves terepmunkája során Csernátonban készült alkotásokat mutatja be. 
A kiállításon a „kép a képen a képben” koncepciója szerint a tér és az idő nem szokványos módon jelenik meg. Egy-egy képben találkoznak a három egymást követő évben készült fotók. Pécs, Bóly és Nagyszeben után a fotók születésének helyén, Csernátonban látható a vándorkiállítás.

Az eseményről készült felvétel megtekinthető itt.
 
 

 
2011. május 27.
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány Kuratóriumának
dél-baranyai látogatása
  
Látogatásunk e szép, napos pénteki délelőttön Kórógyon kezdődött. A sokat szenvedett falu anyaországi segítséggel újjáépített református temploma melletti általános iskolában átadtuk a nemrég elhunyt Lebár Lajos kiváló tanító és közösségszervező lányának és unokájának az Alapítvány posztumusz Elismerő Oklevelét. Az iskola igazgatója, dolgozói, valamint Kel József polgármester úr teremtették meg a barátságos miliőt Lebár Lajos méltatására. Ezúton is köszönjük a szíves fogadtatást!

 
                              
 
Kórógy után Kopácsra érkeztünk, ahol az Alapítvány nevében Dr. Bokor Béla kuratóriumi elnök helyezett el koszorút Troszt Sándor síremlékén, aki haláláig a horvátországi magyar közösség egyik meghatározó személyisége volt. Emlékét ápoljuk, 2002-ben, halála 5. évfordulóján emléktáblát helyeztünk el lakóházán.
 
A továbbiakban Sepse felé vettük az irányt, ahol az Alapítvány Kuratóriumának tagja, id. Ádám Jenő és felesége, Rózsika, valamint a község polgármestere, Rajki Zoltán fogadta szívélyesen a küldöttséget. Sepsén csatlakozott csapatunkhoz a Dudás Károly vajdasági író, közíró által vezetett csoport is. A polgármester úrral közösen megkoszorúztuk a Hősök Emlékművét, amely az I., a II., és immáron a horvátországi honvédő háborúban elesett sepsei magyarok  mementójává is vált. A koszorúzáson Ádám Jenő elmondta, hogy a szerb megszállás alatt miként rongálták meg az emlékművet, majd hogyan állították helyre a helyi közösség legkiválóbbjai.
 
Sepséről Vörösmart felé haladtunk tovább, ahol meglátogattuk a József Attila Kultúrkör kezelésében lévő Magyar Házat, a helyi közösség életéről Bisztricán Hajnalka polgármester asszonyt faggathattuk.
 
Dél-Baranyában tett látogatásunkat Varga Ferenc vörösmarti borász felajánlása alapján, saját pincéjében elfogyasztott nagyszerű pörkölt-vacsorája zárta. A vacsora közben és utána a magyarságot aktuálisan foglalkoztató kérdéseket, élethelyzeteket beszéltük meg.


 
2011. május 5-6.
A Duna-régió közösségeinek kulturális öröksége
 
A konferencia avval a céllal rendeztük meg, hogy felvázolja a kulturális örökségvédelem helyzetét és megújulásának lehetőségeit a Duna-régióban, elsősorban az oktatás, a jogalkotás és a munkaerő-piaci folyamatok tükrében. Az előadások számba vették a kulturális örökségvédelem változó színtereit az újonnan felállított mamut-intézményektől a vidéki tájházakig és a hagyományos munkafolyamatokat őrző kisgazdaságokig. Jellegzetes magyar örökségelemek sorsán keresztül mutatta be a sikeres gyakorlatokat határainkon innen és túl. A konferencia nem csak helyzetképet mutatott, hanem elemezte is a folyamatokat, következtetéseket vont le és fejlesztési irányokat jelölt ki globális, regionális (Kárpát-medencei és balkáni területek), illetve lokális (baranyai, pécsi) vonatkozásban.
A konferencia programja több ponton kapcsolódott az önkéntesség évének tematikájához, valamint a magyar EU-elnökség kultúrával kapcsolatos fejleményeihez.
 
A konferencia programja letölthető innen.

 
 
MEGHÍVÓ
Baranya aranya
Gilles Weissmann francia festőművész kiállítása
 
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány és a Pannon Kultúra Alapítvány tisztelettel meghívja Önt a kiállítás megnyitójára a Pannon Magyar Házba, 2011. áprtilis 15-én, 18.00 órakor.
 
 
A kiállítás megtekinthető 2011. május 13-ig, munkanapokon 8.00 - 16.00 óra között
 

 
2011. március 14.
Elismerő oklevelek átadása a nemzeti ünnep alkalmából
 
Március 14-én nemzeti ünnepünk alkalmából a Pannon Magyar Házban a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány köszöntötte a horvátországi Magyar Egyesületek Szövetségének Életmű Díjával kitüntetett személyiségeket, az Alapítvány Elismerő Oklevelét tizenegy horvátországi nemzettársunk vehette át.
 
                       
 
Az Elismerő Okleveleket Alapítványunk nevében Dr. Bokor Béla a kuratórium elnöke adta át az alább felsorolt díjazottaknak:
 
Id. Ádám Jenő mezőgazdasági szakember, a sepsei termelőszövetkezet elnöke. A Horvátországi Magyarok Szövetségének alapítója és több cikluson keresztül az elnökség tagja, a pélmonostori Baranya Megyei Közgyűlésnek három cikluson át képviselője, mindemellett 25 évig Sepse község polgármestere volt. A független Horvát Köztársaság megalakulását követően a Horvátországi Magyar Néppárt elnökségi tagja lett. Pécsett, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány kuratóriumának 2000 óta tagja.
2011-ben életmű díjban részesült a közművelődés terén kifejtett kiemelkedő és odaadó munkájáért.
Ádám Jenő urat születésnapja alkalmából külön köszöntöttük.
 
Az Ady Endre Magyar Kultúrkör 1932-ben alakult meg 64 zágrábi magyar egyetemi hallgató részvételével. Lendületes munkájuknak köszönhetően az egyesület tagsága 1941-ig 130-ra, a pártoló tagok létszáma pedig csaknem 1000 főre növekedett. A Kör fénykora a ’60-as, ’70-es évekre tehető, 1986 óta független társadalmi szervezetként működik. Tevékenysége a háborús évek alatt sem szünetelt, a tagság kivette részét a horvátországi magyarok szinte minden jelentősebb szervezkedéséből. Napjainkban a kör legaktívabb szakcsoportjai a zenei és a színjátszó csoportok. A munkába bekapcsolódott magyar szakos hallgatók, valamint az óvodások és az iskoláskorú gyerekek teljesítménye, odaadó munkája a fővárosi magyarság megmaradásának legnagyobb záloga.
A Kultúrkör elismerésben részesült a közművelődés terén kifejtett kiemelkedő és odaadó munkásságáért
Az oklevelet a Kultúrkör képviseletében átvette: Kovács Ferenc elnökhelyettes.
 
Farkas Tivadar 1977-től az Eszéki Magyar Népkör Kultúregyesület tagja, állandó részese az énekkar, az irodalmi csoport és a színjátszókör munkájának. 1987-től elnökségi tag és alelnök. A Magyar Egyesületek Szövetségének alapító tagja, egy mandátum erejéig elnöke volt. A horvátországi magyarok között nagy ismertségnek és megbecsülésnek örvend. A horvátországi magyarságért végzett áldozatos munkájának elismeréseként élte meg, hogy második alkalommal is beválasztották az eszéki magyar kisebbségi tanácsba.
Életmű díjban részesült a közművelődés terén kifejtett kiemelkedő és odaadó munkásságáért.
 
Id. Gerstmájer Mihály életét a szőlészetnek és a borászatnak szentelte. A művelődési élet minden területén aktív, a színjátszás mellett kulturális programokat, esteket szervezett és lemezkiadással is foglalkozott. Szívügye a horvátországi magyarság közösségi életének fellendítése, elősegítése.
Életmű díjban részesült a közművelődés terén kifejtett kiemelkedő és odaadó munkásságáért.
 
Lebár Lajos 1948 óta tanított a kórógyi magyar nyelvű általános iskolában, amelynek igazgatójaként tevékenykedett 1975-ig. Ez idő alatt új épülettel gazdagította az iskolát. Rendszeresen tanított 1989-ig, amikor nyugdíjba vonult. Tanítói és intézményvezetői munkája mellett az 1960-as évektől gyűjti a vidék népdalkincsét.
Életmű díjban részesült a gyermek oktatás-nevelés terén kifejtett kiemelkedő és odaadó munkásságáért.
 
Pataki András a vörösmarti, majd a kopácsi általános iskolában, 1965-től pedig Laskón tanított történelmet. Baranyai Júlia hatására 1960-tól kezdett honismereti és helytörténeti témákkal foglalkozni, és még ugyanebben az évben díjat is nyert a földrajzi nevek gyűjtésével Újvidéken. Gazdag adatgyűjtéséből rendszeresen jelennek meg néprajzi és helytörténeti publikációi.
Életmű díjban részesült a népművelés terén kifejtett kiemelkedő és odaadó munkásságáért.
A díjat Pataki András nevében unokája, Pataki Veronika vette át.
 
Petrik László 1950-től több mint négy évtizeden át tanított Vörösmarton. 1970 óta rendszeres részvevője a Zala megyei és Vas megyei rajztanárok művésztelepének. Számos csoportos és önálló kiállításot rendezett Baranyában, a Vajdaságban, Magyarországon, és Lengyelországban. Nyugdíjba vonulását követően is aktív részvevője a település művészeti és közösségi életének.
Életmű díjban részesült a képzőművészet terén kifejtett kiemelkedő és odaadó munkásságáért.
 
Vajzenbach János a pélmonostori általános iskola zenetanáraként vált a Horvátországi Magyarok Szövetsége zenekarának tagjává, a tánccsoport zenei kíséretét látta el. A pélmonostori magyarság szervezetbe tömörülését követően az asszonykórus alapítója volt. Vezetésével a Pélmonostor Magyar Kultúregyesület asszonykórusa számos sikert ér el Horvátországban, Magyarországon és külföldön.
Életmű díjban részesült a kórus- és zeneművészet terén kifejtett kiemelkedő és odaadó munkásságáért.
 
Varga Gézát 1941-ben szentelték pappá, majd 1960-ig Csepinben szolgált plébánosként és hitoktatóként. 1945 után kitartó, lendületes munkával szervezte újjá a paphiánnyal küzdő magyar közösségek hitéletét, látogatta az egyházközségeket, missziókat tartott. 1985-ben kinevezték a Djakovói Székeskáptalan tagjává, Rómából pedig megkapta a pápai káplán megtisztelő címet. A háború idején Magyarországon tartotta a kapcsolatot a menekült hívekkel, majd a háború után közreműködött a lerombolt templomok újjáépítésében, a plébániai élet megindításában.
Életmű díjban részesült az egyházi élet terén kifejtett kiemelkedő és odaadó munkásságáért.
 
Verner József labdarúgó karrierjét Vörösmarton, majd Pélmonostoron kezdte, egy évadot az újvidéki Vojvodina csapatában játszott. Pályafutása során mindig balszélsőt játszott, noha jobblábas, és mindkét lábával kiváló pontossággal, hatalmas erővel tudott lőni. Életét a sportnak szentelte, és joggal került be a baranyai Sport Almanachba. Az aktív labdarúgást 1971-ben hagyta abba, azóta játékvezetőként játszik fontos szerepet a térség sportéletében.
Életmű díjban részesült a sportkultúra terén kifejtett kiemelkedő és odaadó munkásságáért.
 
Zima Anna férjével Nagybodolyán, majd Sepsén, dolgozott tanítóként. Iskolán kívüli munkájukat a színjátszó csoport, a dalárda, a néptánccsoport, az olvasókör, valamint a sakk- és asztalitenisz-csoport fémjelezte. 1970-től Hercegszőllősön tanított, itt az ő többéves szervezőmunkájuknak köszönhetően jött létre az általános iskola magyar tagozata. A házaspár mindent megtett azért, hogy minden magyar anyanyelvén tanulhasson, mindig bátran kiálltak a magyarság érdekei mellett.
Zima Anna életmű díjban részesült a gyermek oktatás-nevelés és a közművelődés terén kifejtett kiemelkedő és odaadó munkásságáért.

 


 

2011. március 5-6.
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány kuratóriumi elnöke
a CSEMADOK búcsi munkaértekezletén
 
                              
 
 

 
MEGHÍVÓ
2011. január 12. 16.30
Kalju Suur észt fotóművész kiállítása a Pannon Magyar Házban
 
Kalju Suur világhírú észt fotográfus 1956-ban kezdte fotózni a politikai és kulturális élet mulatságos jeleneteit, visszásságait. Számos önálló kötete jelent meg, több nemzetközi művészeti díj és kitüntetés tulajdonosa.
 
Köszöntőt mond: Dr. Kollmann György, a Magyar-Észt Társaság tagja
A kiállítást megnyitja: Kator György tiszteletbeli finn konzul
Zene: Büki Richárd
A kiállítás megtekinthető: 2011. január 19-ig, a belépés díjtalan